Rekonštrukcia strechy

Rekonštrukcia strechy

Asi začínate chápať, čoho sa bude týkať naše ďalšie rozprávanie. Aby som výber ešte zúžil, nebude to o dáždniku. Ešte? Tak dobre. A už vôbec nie o kompromisoch. BINGO !!! Strecha je správna odpoveď.

Podobné problémy, ako u stien

Najskôr nás zaujímali základy, pretože na dobrých základoch bude stáť dobrý dom, dobrá stavba. To, čo nás zaujímalo neskôr, boli podlahy, steny, poťažmo stropy. No a teraz ak nechceme, aby celé dielko, vyhnané od základu a starostlivo spracované, netrpelo zhora, musíme ho zastrešiť.

 

Prevažne sa budeme zaoberať strechami s drevenými krovmi, ktorých je stále pri bežnej výstavbe rodinných a bytových domov prevaha. Hľadať nedostatky plochých striech, rôznych atypických plachtových zastrešení, škrupín, oceľových konštrukcií, to presahuje rámec a možnosti tohto malého seriálu.

Na starej streche objavíme podobné problémy ako pri skôr spomínaných stavebných konštrukciách. Niektoré „choroby“ sú totiž spoločné a prejavujú sa potom v celej stavbe. Veľká časť týchto problémov je podružných a niektoré z nich dokážete aj vyriešiť vlastnými rukami za prispenia rôznych tmelov, stavebná chémia a potrebných materiálov.

Ak je problém závažnejší, je dobré sa poradiť s odbornou firmou, nezávislým arbitrom či skúseným stavbárom. Pre posúdenie stavu vašej nehnuteľnosti môžete osloviť firmy, ktoré sa zaoberajú inšpekciou nehnuteľností. Po vyhotovení dôkladného elaborátu, ktorý je akýmsi konštatovaním súčasného stavu vašej nehnuteľnosti, potom môžete podniknúť ďalšie kroky.

Čo po lezeckom výkone hore nájdete?

Strechy v našich klimatických podmienkach staviame rôzne, väčšinou ale prevažujú ploché, šikmé (do 45 °) a strmé (viac než 45 °). Podľa prevedenia môžu byť zateplené a nezateplené. Strechy tiež môžu byť čiastočne alebo plne pochôdzne alebo aj pojazdné. Druhý variant platí pre parkovisko na strechách, parkovacie domy a podobne.

Technicky delíme strechu na časť nosnú a časť opláštenia. Nosnou konštrukciou je v prípade šikmých striech konštrukcia krovu. Prevažujú stále krovy drevené, ale môžu byť aj oceľové alebo železobetónové. Dva posledné typy vynecháme a budeme sa venovať dreveným konštrukciám, aj keď často bývajú doplnené oceľovými prvkami.

Najčastejšie typy strešných plášťov

  • betónová alebo pálená škridla
  • bridlica
  • slamu (zo snopov slamy, tŕstia)
  • šindle (drevená krytina z doštičiek s britom a drážkou)
  • asfaltová lepenka
  • plechu
  • plast (šablóny napodobňujúci bridlicu)
  • laminát
  • plexisklo a polykarbonát
  • eternit (osinkocement, azbestocement) – nie je vhodné využívať kvôli karcinogénnym vlastnostiam

Plášť strechy je ovplyvnený jej sklonom, zateplením, pochôdznosťou alebo ozelenením a tiež požiadavkami a predstavami architekta a investora. Dôvodom poklesu podielu zelene v mestách je snaha navrátiť zelené oázy do urbanistického celku. Okrem iného aj za pomoci využitia obrastených striech, fasád či plôch cestných krížení a nadjazdov.

 

Zdieľaj: