Výhodné zhodnotenie investície

Výhodné zhodnotenie investície

Medzi rôznymi možnosťami financovania, na ktoré sa spoločnosti môžu obrátiť, keď začína nová spoločnosť, je rizikový kapitál. Rizikový kapitál sú peniaze, ktoré sa poskytujú na pomoc pri budovaní nových firiem, ktoré majú potenciál rastu. Tieto spoločnosti sa zameriavajú predovšetkým na nové technológie – software, internet, siete….

Podnikatelia pristupujú k rizikovému kapitálu, pretože ich spoločnosť je nová, a tradičné formy financovania, napríklad prostredníctvom bánk, nie sú ľahko dostupné. Na rozdiel od iných foriem financovania, kde sú podnikatelia povinní splatiť sumu úveru a úroky, investície rizikového kapitálu najčastejšie prichádzajú výmenou za vlastnícke podiely v spoločnosti, aby zabezpečili, že budú mať svoj názor v budúcom smerovaní.

Nie všetky investície rizikového kapitálu sa uskutočňujú v čase založenia spoločnosti. Kapitál je možné poskytnúť v rôznych fázach postupu spoločnosti. Medzi najznámejšie spoločnosti, ktoré dostávali kapitál počas ich štartovacieho obdobia, sú Apple, Compaq, Microsoft a Google.

Fondy rizikového kapitálu pochádzajú z firiem, ktoré zahŕňajú profesionálnych investorov, ktorí chápu komplikovanosť financovania a budovanie novovytvorených spoločností. Peniaze, ktoré investujú rizikové kapitálové firmy, pochádzajú z rôznych zdrojov, vrátane súkromných a verejných penzijných fondov, nadačných fondov, nadácií, korporácií a bohatých osôb. Generálni partneri zohrávajú veľmi aktívnu úlohu pri práci so zakladateľmi a vedúcimi spoločnosťami.

Výmenou za ich financovanie je kapitál, ktorý očakáva vysokú návratnosť investícií. Na konci investície budú kapitáloví investori predávať svoje akcie spoločnosti späť vlastníkom alebo prostredníctvom počiatočnej verejnej ponuky za to.

Zdieľaj: