Antigénové testy

Antigénové testy

Koronavírus a s ním súvisiace opatrenia vstúpili do života každého z nás. Koronavírus ovplyvnil fungovanie prevádzky firiem.

Koronavírus bude svet ovplyvňovať naďalej. Je preto dôležité dodržiavať rôzne hygienické nariadenia a prispôsobiť sociálne zvyklosti.

Aby sme sa mohli správne chrániť, je potrebné dodržiavať celý rad opatrení. Pre zistenie koronavírusu slúžia PCR a antigénové testy.

Antigénové testy vo svojej podstate zisťujú štrukturálne znaky vonkajšej strany vírusu nazývané antigény. Sú to malé proteíny, ktoré tvoria vírus a ktoré môžu byť prítomné vo vzorke. Ak vzorka obsahuje antigény SARS-CoV-2, antigénový test ukáže výsledok prostredníctvom zmeny farby.

Vo všeobecnosti antigénové testy indikujú pozitívny výsledok farebnou čiarou na testovacej kazete. Antigénové testy sa pri určovaní výsledku spoliehajú na zmenu fluorescencie.

Elitom.sk predáva overené antigénové testy, ktoré slúžia na rýchlu kontrolu zamestnancov. Spoľahlivé antigénové testy môžu slúžiť aj ako ochrana firmy pred rozšírením vírusu, ktorý by potencionálne mohol spôsobiť obmedzenie alebo dokonca zastavenie výroby.

Rýchle odhalenie pozitívnych zamestnancov pomáha zvyšovať ochranu ostatných zamestnancov a tiež klientov.

Pre firmy je dôležité mať pripravenú dostatočnú zásobu antigénových testov, ktoré budú v prípade potreby ihneď k dispozícii.

Chráňte zamestnancov, ale tiež svoje podnikanie tým, že budete dbať na kontrolu zdravotného stavu. Rýchla diagnostika aktívnej infekcie prostredníctvom antigénového testu je cenovo dostupná. Výhodou testov je tiež rýchle zistenie výsledku.

Zdieľaj: