Význam registrácie ochrannej známky

Význam registrácie ochrannej známky

V konkurenčnom obchodnom prostredí je dôležité chrániť a budovať hodnotu vašej značky. Efektívnym spôsobom ochrany značky je registrácia ochrannej známky pre svoje produkty alebo služby. Advokát JUDr. Erik Špila sa špecializuje práve na registrácie ochrannej známky a ochranu duševného vlastníctva, pričom práve registráciu ochrannej známky odporúča pre začínajúce podniky ako jednoduchý a strategický krok k zabezpečeniu úspešného podnikania.

Právna ochrana a unikátnosť značky

Registrovaná ochranná známka vám poskytuje právnu ochranu, exkluzívne právo na používanie vašej značky v súvislosti s chránenými produktmi alebo službami a okrem iného aj možnosť používať ochranný znak ® tzv. „R“ v krúžku, ktoré môže znamenať odlíšenie sa od konkurencie a pre vašich zákazníkov bude symbolom kvality. Registrácia ochrannej známky nie je len investícia dočasnou investíciou, ale najmä investíciou do budúcnosti a unikátnosti vášho podniku.

Prevencia pred kopírovaním a napodobovaním

Ochranná známka môže byť účinným nástrojom pre zabránenie iným subjektom v kopírovaní alebo napodobovaní vašej značky. Preto je dôležitá pre udržanie jedinečnosti a odlišnosti na trhu. S advokátom môžete mať istotu, že značka bude čo najlepšie chránená pred neoprávneným používaním.

Hodnota značky a dôvera

Registrácia ochrannej známky napomáha k vytvoreniu hodnotnej značky, ktorá môže viesť k väčšej dôvere k vašej značke zo strany zákazníkov a posilneniu vašej pozície na trhu.

Ochrana pred spormi

Súdne spory a následné náklady môžu byť finančne a časovo náročné. Registrácia ochrannej značky môže minimalizovať riziko súdnych sporov a poskytuje vám silnejšiu pozíciu v prípade neoprávneného používania vašej značky.

Medzinárodná ochrana

S advokátom JUDr. Erikom Špilom môžete registrovať ochrannú známku nielen na domácom trhu v SR, v rámci Európskej únie ale aj v medzinárodnom meradle. To vám umožňuje ochranu a exkluzívne práva v rôznych krajinách a na všetkých trhoch, kde so svojou značkou chcete pôsobiť. Okrem toho sa zaoberá aj registráciou dizajnov, odrôd rastlín, patentov a ochranou ďalších druhov duševného vlastníctva.

Navštívte www.akspila.sk a nájdete profesionálne služby, vďaka ktorým máte registrovanú ochrannú známku už teraz na dosah. Advokát vám pomôže a prevedie vás celým procesom registrácie ochrannej známky efektívne a odborne tak, aby ste sa mohli ďalej venovať svojmu podnikaniu a nestrácali čas zbytočnou byrokraciou na úradoch. S odborným vedením bude celý proces jednoduchý a bezstarostný.

Zdieľaj: