Přihlášky do druhého ročníku programu Hello CleanTech pro startupové společnosti, podnikatele a inovátory v oblasti čistých technologií jsou otevřeny.

Přihlášky do druhého ročníku programu Hello CleanTech pro startupové společnosti, podnikatele a inovátory v oblasti čistých technologií jsou otevřeny.

Startupové společnosti, podnikatelé, inovátoři a výzkumní pracovníci, kteří vyvíjejí účinná technologická řešení, urychlují rozvoj odvětví čistých technologií a mají skutečný dopad na světovou energetiku, se již nyní mohou přihlásit do programu Hello CleanTech 2.0, který pořádá EIT InnoEnergy spolu s partnery z oboru. V prvním ročníku programu bylo podáno více než 250 žádostí a 36 společností navázalo spolupráci se zkušenými lídry trhu a získalo obchodní, technologickou a fundraisingovou podporu.

Cílem programu Hello CleanTech 2.0 je vytvořit platformu, která umožní začínajícím podnikům, inovátorům a výzkumníkům oslovit mezinárodní společnosti a navázat potenciální spolupráci. Mezi partnery programu patří např: EIT InnoEnergy, Antler, Ciech Group, Commercialization Reactor, E44 ventures, EDP Renewables, Enea Innowacje, Enerco, Green Brother, Helve, Impact Prosper, South Poland Cleantech Cluster, World Fund, Cobin Angels, TDJ, Doral, Inci, Neurone, Boryszew, Sunly Startup, CofounderZone, Sabanci ARF Almost Ready to Fly, Warsaw Equity Group, Holcim Maqer Ventures, Łukasiewicz – PORT, Beamline Accelerator, Climate Tech Community, Jagiellonian University, MVM, InCarbZero, InnoAGH, ING Sustainable Investments či Silesian University of Technology. Každý z nich bude mít možnost individuálně posoudit a navázat přímý vztah s firmou, jejíž řešení pro ně bude zajímavé a perspektivní.  Díky struktuře programu si každé řešení může najít svého potenciálního investora nebo zákazníka. Vybraní uchazeči budou mít navíc možnost představit se partnerům na Demo dnu.

Hlavní přínosy pro účastníky:

 • přístup ke službám poskytovaným partnery programu ve specifických oblastech
 • podpora technologických expertů a mentoring nabízený partnery
 • zrychlený přístup k investičnímu procesu od společnosti EIT InnoEnergy a dalších partnerů programu
 • potenciální přístup k příslušné infrastruktuře prostřednictvím možností spolupráce s předními průmyslovými lídry
 • přístup ke globálním fondům rizikového kapitálu a komunitním partnerům

Kdo se může přihlásit?

Hello CleanTech 2.0 je jedinečnou příležitostí pro společnosti, výzkumníky a inovátory, kteří vyvíjejí ekologicky šetrná technologická řešení určená pro odvětví čistých technologií. Organizátoři vymezili 9 oblastí, do kterých se mohou účastníci přihlásit:

 • Skladování energie: inovativní řešení zaměřená na efektivní a proekologické skladování energie.
 • Zelený vodík: řešení umožňující ekologickou a inovativní výrobu, přepravu a skladování vodíku.
 • Uhlíkové technologie: zejména technologie CCU a CCS a technologie umožňující zhodnocení obnovitelných zdrojů energie mimo síť.
 • Dekarbonizace tepla: tepelná čerpadla, řešení pro výrobu tepla z elektrické energie, inovativní řešení pro vytápění, větrání a klimatizaci.
 • Recyklace baterií: ekologická řešení zaměřená na recyklaci baterií, nakládání s použitými bateriemi a druhý život akumulátorů a baterií.
 • Inteligentní sítě: moderní řešení, která optimalizují provoz energetických sítí, prodlužují jejich životnost a zvyšují jejich flexibilitu.
 • Oběhové hospodářství a bioekonomika: inovace v oblasti recyklace, řešení umožňující zpětné získávání surovin, škálovatelná řešení pro nízkoemisní paliva.
 • Obnovitelné zdroje energie: fotovoltaika, větrná energie, řešení zaměřená na snížení uhlíkové stopy.
 • Digitální řešení: inovace zvyšující efektivitu díky využití technologií, nové obchodní modely a podpora ekologických řešení.

Podrobnější informace a formulář žádosti jsou k dispozici na internetových stránkách programu: https://hellocleantech.com/. Uzávěrka přihlášek je 15. prosince 2023.

Zdieľaj: