Pracovný pohovor v skladovom sektore

Pracovný pohovor v skladovom sektore

Odvetvie skladovania je u nás rozšírené a naďalej rastie. Inzercia práce je veľmi rozšírená.

Veľa ľudí preferuje prácu v sklade, kde sa rozvíja dodávateľský reťazec.

Aké sú žiadané pracovné ponuky pre prácu v sektore skladovania a medzi hľadanými pozíciami sú tieto:

1. Asistent zásob.

2. Asistent skladu.

3. Vinár.

4. Správca dielov.

5. Vedúci skladu.

6. Vedúci inventára.

Musíte si uvedomiť, že pozície, ktoré sme spomenuli, sú základné v procese skladovania, pretože majú na starosti príjem, spracovanie a niekedy aj odosielanie tovaru, ktorý organizácia spracováva.

 Dôležitým parametrom pre rast záujmu niektorých kandidátov v sektore skladovania je rast exportu a importu, keďže tak či onak musia materiál skladovať, resp. krajina musí disponovať kvalifikovaným ľudským kapitálom. 

Táto oblasť má na starosti zabezpečenie dobrého výkonu skladu materiálu alebo tovaru, ktorým organizácia disponuje, a preto musia mať spolupracovníci veľmi špecifické zručnosti, kompetencie alebo vlastnosti, aby mohli efektívne vypracovať plány skladovania. V súčasnosti musia mať sklady akejkoľvek organizácie určité aspekty alebo personálne požiadavky. Dôležíté vlastnosti pre prácu v sklade:

•Poctivosť.

•Disciplína.

•Kvalita v práci.

•Tímová práca.

• Numerická zručnosť.

•Správa podľa kategórií.

•Vynikajúca správa softvérových balíkov na kontrolu zásob.

Zdieľaj: