Čo je úlohou personálnej agentúry

Čo je úlohou personálnej agentúry

Personálne agentúry sú veľmi obľúbené. Stále viac spoločností sa spolieha na personálnej agentúry pri obsadzovaní voľných pozícii. Ale takisto stále viac a viac kandidátov hľadá cestu k týmto agentúram!

Prinášame vám preto prehľad, ako fungujú personálne agentúry a aké sú výhody pri hľadaní novej práce prostredníctvom personálnej agentúry.

Čo je personálna agentúra

Personálne agentúry hľadajú vhodných kandidátov na voľné pracovné pozície. Na základe popisu práce vyhľadávajú vhodných kandidátov prostredníctvom svojich webových stránok, pracovných veľtrhov a sociálnych médií. Čoraz viac tiež využívajú pracovný portál Personalistka.sk, ktorý ponúka inzerciu práce a inzerciu práce zadarmo.

Keď personalista našiel potencionálneho kandidáta, potom prevezme životopis, motivačný list a ďalšie relevantné informácie o kandidátovi. Ak existuje potenciálna zhoda medzi profilom kandidáta a popisom práce, prijímateľ plánuje rozhovor a prediskutuje zručnosti a potreby kandidáta.

Ak je tento rozhovor úspešný, kandidát môže byť pozvaný na rozhovor s klientom. Medzitým prijímateľ starostlivo monitoruje proces. Ak sa klient domnieva, že kandidát je vhodný na voľné miesto, môže získať prácu.

Rôzne typy náboru

Existujú rôzne typy náboru. Bežné typy sú nábor a výber na dočasné prijímanie zamestnancov. Tieto typy náboru sa značne líšia. Vaše osobné túžby a ambície určia typ, ktorý vám bude najvhodnejší.

Nábor a výber

Prijímanie a výber je druh náboru, keď personálna agentúra hľadá kandidátov na obsadenie stálych pozícií u klienta. Práca náborovej agentúry skončí, keď kandidát začne pracovať u svojho nového zamestnávateľa.

Nábor a výber sú obzvlášť zaujímavé, ak hľadáte stálu prácu (v určitej spoločnosti) v konkrétnom odvetví. Prijímanie a výber je zaujímavý pre spoločnosti, ktoré majú príliš málo času alebo zdrojov na vyhľadávanie nových zamestnancov. Pracovný portál Personalistka.sk ponuka výber voľných pracovných miest na všetky pracovné pozice prehľadne rozdelené podľa regiónu a typu zamestnania.

Dočasná práca

Dočasná práca sa zameriava na krátkodobé projekty. Agentúry vyhľadávajú v mene iných spoločností zamestnancov, ktorí môžu rýchlo vyplniť krátkodobé projekty. Môžu to byť pracovné úlohy pre:

  • Nahradenie stáleho zamestnanca.
  • Zamestnanec pre nárazovú prácu.

Dočasná práca – brigáda sa zameriava na rýchlu implementáciu krátkodobých projektov.

Zdieľaj: